Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví jsou v našem Dětském domově dočasně pozastaveny návštěvy. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

 

 

 

 

 

Dětský domov - zdánlivě nesourodá skupina dětí všech možných povah, názorů, zkušeností, přání a tužeb.

Ale jen zdánlivě nesourodá  - všechny spojuje jedno společné - nemožnost být ve vlastní rodině. Jejich zkušenosti, které jim většinou již od útlého mládí formovaly povahu a názory, jsou pro běžnou populaci často až nepochopitelné. Setkávaly se s nezájmem rodiny, a nedostatečnou péčí, kdy kromě materiálního strádání mají i dlouhodobě zakotvenou sociální a emoční deprivaci.

Žádná "náhradní rodinná péče" nedokáže nahradit tu skutečnou, ve vlastní fungující a milující rodině. Dětský domov není výjimkou - je to "jenom" náhradní péče. Přesto všichni zcela upřímě a s otevřeným srdcem  přijímáme v našem zařízení děti, které neměly v životě štěstí

Průběžným cílem vedení DD ve vztahu k dítěti s nařízenou ústavní výchovou je naplnění současných zákonných norem a nevyhnutelných zákonných změn směřujících ke sjednocení současné pobytové péče o ohrožené děti. Těmito opatřeními s ohledem na vývoj legislativy chceme dosáhnout stavu, který odpovídá potřebným standardům při poskytování pobytové péče v co nejpřirozenějším prostředí a naplňovat tak zásadu nejlepšího zájmu dítěte.

Chceme využívat všech prostředků , které podporují pozitivní vývoj dítěte , posilují možnosti na jeho návrat do rodiny a zkracují jeho pobyt v zařízení. K tomu zařízení využívá ambulantní poradenské činnosti poskytované rodinám dětí, které mají zájem tento cíl naplnit, v součinnosti s orgány SPOD. Zároveň se snažíme dosáhnout maximálně možného naplnění práv dítěte s ohledem na rovnováhu práv a povinností vyplývajících z povahy ústavní výchovy. Neustálým posilováním pedagogických a výchovných kompetencí zaměstnanců chceme vytvářet co nejstabilnější a nejbezpečnější prostředí pro dítě, prosazovat všechna opatření v nejlepším zájmu dítěte a připravovat ho v nejrůznějších projektech, činnostech a aktivitách pro praktický život.

Dětský domov Zruč nad Sázavou je zařízením pro výkon ústavní výchovy rodinného typu členěným do rodinných skupin. Poskytuje plné hmotné zaopatření a péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávané ve vlastní rodině a nemohou být umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Dětský domov pečuje o děti zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu a nezaopatřené osoby na základě žádosti (smlouvy) max. do 26 let. Do DD mohou být umístěny nezletilé matky s jejich dětmi.

Zřizovatelem zařízení je Krajský úřad Středočeského kraje. Metodickým vedoucím dětského domova je Dětský diagnostický ústav U Michelského lesa, Praha 4.