Několik vět o našem domově

1.3.2014

Dětský domov Zruč nad Sázavou s kapacitou pro 32 dětí, jejichž stav v průběhu roku mírně kolísá, především ze středočeského kraje.

Zařízení rodinného typu uprostřed bytové zástavby mezi rodinnými domky, se zahradou, a poblíž centra nové Zruče. Děti jsou ve 4 koedukovaných rodinných skupinách ve věku od kojenců po zletilé, kteří dokončují vzdělání a jsou zde na základě smlouvy s ústavem na dobrovolném pobytu.

Každá skupina má plně vybavené prostory s dvoulůžkovými ložnicemi, klubovnou a jídelnou s kuchyňkou, kde si děti s tetou o víkendu vaří.

Ač se nám zpočátku zdálo umisťování nezletilých matek s jejich dětmi do normálního dětského domova, mezi ostatní děti s ústavní výchovou, jako velmi problematické, máme v současné době již řadu praktických zkušeností, a zkušeností vesměs pozitivních. Vystřídala se u nás již řada velmi mladých děvčat-maminek, jimž jsme pomohli s výchovou jejich dětí od narození. Náš tým pedagogů a dalších pracovníků, mezi nimiž je zdravotní sestra, dětská sestra a dietní sestra, je již zkušená "parta" , která si umí s problematikou umístěných nezletilých matek hravě poradit. Máme nejen personální vybavení, ale též vhodné prostory, v kterých si tyto matky mohou vést svoji malou domácnost, i když jsou součástí rodinné skupiny. Naše zařízení tak v nedávné době postupně poskytlo azyl a péči několika nezletilým matkám s jejich dětmi  v podstatě z celé republiky, např. i ze vzdálených okresů Bruntál či Strakonice. Bohužel, ne vždy se takovéto matce podaří vytvořit si  po přechodu z ústavní výchovy do běžného života takové podmínky, aby byla schopna se postarat nejen o sebe, ale i o své dítě. A tak nám zde některé zcela od "kolébky" vychovávané děti mladých, původně  nezletilých maminek i po jejich odchodu zůstávají.

Historie

- 1.4.1952  otevřen  Zvláštní dětský domov se zvláštní školou v prostorách zámku Hodkov 

   v okrese   Kutná Hora

 

- 1958 přejmenováno zařízení na Zvláštní školu internátní v Hodkově

 

- 1960 zbudován nový školní pavilon a snížena kapacita z 80 dětí na 65

 

- 1990 ústav musel uvolnit zámeček Hodkov pro vznesené restituční nároky a   

   provizorně se přestěhoval do objektu Školy v přírodě u letiště Zbraslavice. Zde nakonec 

   setrval  12 let.

 

- 2001 zahájeny stavební úpravy v internátu ISŠ ve Zruči nad Sázavou, který byl vybrán jako

   nové působiště ústavu.

 

- v červenci 2002 přestěhována Zvláštní škola internátní ze Zbraslavic do Zruče n. S.

 

- 1.1.2003 byl zařízení přidělen zřizovatelem Krajským úřadem středočeského kraje  statut

   Dětského domova s kapacitou 37 dětí

 

- 2007 byla  snížena kapacita zařízení na 32 dětí